Research film

"Kids who can't pay can't have any apples"

DSV, FORMAS (Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande) 2015.

"Unemployment"

DSV, EU 2014.

Info film

Research film

E-learning

Podcast

About us